''Πράττω τοπικά, Σκέφτομαι Ευρωπαϊκά''

''Πράττω τοπικά, Σκέφτομαι Ευρωπαϊκά''''Πράττω τοπικά, Σκέφτομαι Ευρωπαϊκά''

''Πράττω τοπικά, Σκέφτομαι Ευρωπαϊκά''ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Oι λειτουργικοί στόχοι του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι οι:

  • Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της.
  • Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η διευκόλυνση και η προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των μελών της.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.
  • Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.
  • Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.
  • Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμπόσιο ECHOPOLIS 2017

''Επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων και το κοινωνικό κόστος τους''
22 Iουνίου 2017, 8.30 πμ- 5.30 μμ,
Τόπος : Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

Πρόγραμμα DEN-CuPID

Το πρόγραμμα DEN-CuPID (Digital Educational Network for Cultural Projects' Implementation and Direction) εγκρίθηκε για υλοποίηση στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (2016-1-EL01-KA202-023542) με επικεφαλής την Ε-Τρίκαλα, αναπτυξιακή εταιρία δήμου Τρικκαίων. Στο πρόγραμμα μετέχουν οι εξής χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία.

Έργο URGENT

Στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες εγκρίθηκε το έργο URGENT (Urban Re-Generation:European Network of Towns

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού. Τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίστηκε από τη Ε.Ε. Στην επίσκεψη έλαβαν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προγραμματισμός επίσκεψης στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος μας , ενέκρινε επίσκεψη στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες από 28 έως 30 Mαρτίου 2017, στελεχών των Δήμων που απασχολούνται στον τομέα του προγραμματισμού με στόχο να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και να ενημερωθούν σε θέματα του ενδιαφέροντος τους, στα πλαίσια ενός προγράμματος που καταρτίζεται από τη Ε.Ε. Στην επίσκεψη θα λάβουν μέρος 25 στελέχη των Δήμων, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση 17/3/2017

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ στις 17/3/2017 στην αίθουσα ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ της ΚΕΔΕ. Στην Γ.Σ παρέστη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που απεύθυνε χαιρετισμό . Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, έγινε ενημέρωση από τον Δρ.Ράλλη Γκέκα για τα «Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τους ΟΤΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ανακοινώνει την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου LADDER (www.ladder-project.eu), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος 26 φορέων από την ΕΕ και 20 συνεργαζόμενων φορέων από τρίτες χώρες.

LADDER - Οι Τοπικές Αρχές ως Μοχλοί Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης

Το έργο LADDER αφορά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα ανάπτυξης και αναπτυξιακής εκπαίδευσης με στόχο την εξοικείωσή των τοπικών αρχών, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένων πολιτών με τη διασύνδεση και τη συνεργασία των ανεπτυγμένων χωρών με τις αναπτυσσόμενες.

Κλείσιμο